Hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho một số đối tượng ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 24.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh bàn giải pháp hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng thuộc các quyết định, thông tư Nhà nước ban hành nhưng hết hiệu lực vào cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc giải quyết vướng mắc về gia hạn cấp thẻ BHYT sáng nay. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: D.L

Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, các văn bản phê duyệt hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các đối tượng: người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người sinh sống ở vùng bãi ngang ven biển, hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh sẽ hết hạn vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa có văn bản thay thế, hướng dẫn việc cấp, gia hạn thẻ BHYT năm 2021 để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng trên.

Hiện nay, đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là 69.239 thẻ BHYT với kinh phí tương ứng hơn 27,8 tỷ đồng. Đối tượng người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã - hội đặc biệt khó khăn là 37.046 thẻ BHYT với kinh phí hơn 14,9 tỷ đồng. Đối tượng người sinh sống ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển là 30.870 thẻ BHYT với kinh phí hơn 12,4 tỷ đồng. Đối tượng là hộ gia đình nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình là 31.354 thẻ  BHYT với kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng.

Tại cuộc họp cũng thảo luận phương án giải quyết thẻ BHYT đối với các trường hợp đối tượng tăng mới, chuyển từ các đối tượng khác sang như: trẻ em dưới 6 tuổi, thân nhân công an, quân đội, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nơi khác chuyển đến; đối tượng sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Sau khi nghe đề xuất giải pháp của các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở LĐ-TB&XH ban hành công văn hướng dẫn, gia hạn việc thực hiện hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các đối tượng nêu trên cho đến khi có chính sách mới ban hành.

TAGS