Hỗ trợ sửa chữa, xây mới hơn 15.400 nhà ở cho người có công

DIỄM LỆ |

(QNO) - Toàn tỉnh còn 15.416 nhà ở của người có công được hỗ trợ sửa chữa và xây mới giai đoạn 2021 - 2022.

Nhà ở người có công được hỗ trợ xây mới trong thời gian qua giúp người có công ổn định cuộc sống. Ảnh: D.L
Hỗ trợ xây mới nhà ở giúp người có công ổn định cuộc sống. Ảnh: D.L

Theo Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11 năm 2019, nguồn ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ người có công sửa chữa, xây mới nhà ở khoảng 402 tỷ đồng. Trong đó xây mới 4.693 nhà, sửa chữa 10.723 nhà. 

Nghị quyết nêu rõ, đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ trong danh sách đã được phê duyệt nhưng đã chết mà thân nhân có cùng hộ khẩu thường trú đang sinh sống tại nhà ở đó thì được tiếp tục hỗ trợ theo mức quy định tại nghị quyết. Điều này đã tháo gỡ vướng mắc, tồn tại lâu nay đối với nhà ở của người có công đã được phê duyệt nhưng đã chết, chỉ còn lại thân nhân vẫn ở trong nhà đó. 

Trong năm 2021 ưu tiên thực hiện 12.734 nhà, nhất là nhà ở đã quá xuống cấp, nhà đã được phê duyệt theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa kịp thời gian quy định. Số nhà còn lại tiếp tục thực hiện dứt điểm trong năm 2022.

TAGS