Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mắc Covid-19 và cách ly tập trung

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền ăn 80 nghìn đồng/trẻ/ngày.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định số 623 về việc hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số lượng trẻ em được hỗ trợ theo danh sách trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27.4.2021 đến hết 31.12.2021.

Theo quy định tại Nghị quyết 16 ngày 8.2.2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19, chi phí tiền ăn là 80 nghìn đồng/người/ngày.

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn vận động và tích lũy năm 2021 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

TAGS