Hỗ trợ xây dựng 131 nhà ở cho người dân vùng thiên tai

NHƯ THỦY |

(QNO) - Từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca vừa ký các quyết định phân bổ 5,24 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 131 nhà ở tại Phước Sơn (60 nhà) và Tiên Phước (71 nhà) với mức 40 triệu đồng/nhà.

Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà là hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Được biết, qua khảo sát từ Mặt trận cơ sở, số lượng nhà ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh còn 2.500 nhà. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán 2022.

TAGS