Hỗ trợ xây dựng 148 nhà ở cho người dân vùng thiên tai

NHƯ THỦY |

(QNO) - Ngày 29.10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký quyết định phân bổ hơn 5,9 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ xây dựng 148 nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

Theo đó, tại huyện Đại Lộc có 85 nhà và huyện Tây Giang có 63 nhà với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Đối tượng được hỗ trợ là hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ban cứu trợ các huyện có trách nhiệm hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà ở, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán trước ngày 30.3.2022.

* Từ nguồn hỗ trợ của Ban vận động tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng phân bổ 500 triệu đồng hỗ trợ người dân khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh về quê.

TAGS