Hỗ trợ xây dựng 56 nhà ở cho người dân vùng thiên tai

NHƯ THỦY |

(QNO) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca vừa ký các quyết định phân bổ 2,24 tỷ đồng Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ xây dựng 56 nhà ở tại Thăng Bình (34 nhà) và Nam Giang (22 nhà) với mức 40 triệu đồng/nhà.

Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trên cơ sở số tiền hỗ trợ, Ban cứu trợ 2 huyện có trách nhiệm hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà, hoàn chỉnh thủ tục thanh quyết toán trước ngày 30.3.2022.

TAGS