Hội An triển khai chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người lao động

QUỐC HẢI |

Sáng 19.7, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 68, ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23, ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68.
UBND thành phố Hội An triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68.

Ông Lê Viết Phúc - Phòng LĐ-TB&XH Hội An cho biết, thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ trước đây, Hội An có 28.000 lượt người nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng. Nghị quyết 68 có 11 nhóm chính sách, trong đó có 7 nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp và 4 nhóm chính sách hỗ trợ gián tiếp.

Điểm đáng chú ý tại Nghị quyết 68 là chính sách hỗ trợ cho vay đối với doanh nghiệp để trả lương người lao động, hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ kinh doanh, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất... cùng nhiều chính sách khác hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hay ngừng việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Tại cuộc họp, UBND TP.Hội An yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu trên tinh thần sớm nhất, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng.

TAGS