Hơn 4,6 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao vị thế cho người khuyết tật

D.LỆ |

(QNO) - Sáng nay 22.12 diễn ra lễ công bố trực tuyến dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật giai đoạn II” tại Quảng Nam do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC).

Lễ công bố dự án sáng nay tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: D.L
Lễ công bố dự án tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: D.L

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH làm chủ dự án. Mục tiêu dự án nhằm chuẩn hóa và hoàn thiện các chính sách cho người khuyết tật; nâng cao năng lực thực thi chính sách về khuyến khích của địa phương.

Dự án hướng đến các kết quả gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện chính sách được tăng cường. Việc thực thi các chính sách về sống độc lập, hòa nhập khuyết tật và không phân biệt đối xử đối với người khuyết tật được cải thiện ở các tỉnh mục tiêu. Năng lực thực thi chính sách của các cơ quan, ban ngành (ở cấp trung ương và cấp tỉnh) được tăng cường. Các dịch vụ y tế công và dịch vụ xã hội cho người khuyết tật được lựa chọn cải thiện.

Địa điểm thực hiện dự án là trên địa bàn Quảng Nam (không bao gồm 14 xã biên giới đất liền trên địa bàn huyện Tây Giang và Nam Giang). Thời gian thực hiện từ tháng 11.2021 đến tháng 9.2024 với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng, là khoản viện trợ không hoàn lại của USAID.

TAGS