Kiểm tra thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Nông Sơn

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 23.4, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 23.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tại huyện Nông Sơn.

Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với huyện Nông Sơn một số nội dung về cải cách chính sách BHXH. Ảnh: TÂM LÊ
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với huyện Nông Sơn về cải cách chính sách BHXH. Ảnh: TÂM LÊ

Thực hiện Nghị quyết số 28, huyện Nông Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH.

Năm 2018 đến nay, BHXH huyện phối hợp tổ chức 17 cuộc tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHXH tự nguyện; treo 100 pano, áp phích tại các điểm công cộng... Tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm đối với các địa phương. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Năm 2020, toàn huyện có 3.413 người tham gia BHXH. Trong đó, BHXH tự nguyện là 870 người (tăng hơn 800 người so với năm 2017 về trước), BHXH bắt buộc là 1.452 người, bảo hiểm thất nghiệp 1.091 người.

Đoàn công tác ghi nhận kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của huyện Nông Sơn. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH đối với từng nhóm đối tượng; UBND huyện có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch của Huyện ủy; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách chính sách BHXH.

TAGS