Ký kết hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội

D.L |

(QNO) - Sáng nay 2.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Hội Nông dân TP.Tam Kỳ ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Hai đơn vị ký kết hợp đồng đại ký thu bảo hiểm xã hội.
Hai đơn vị ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH. Ảnh: D.L

Theo hợp đồng ký kết, Hội Nông dân TP.Tam Kỳ làm đại lý cung ứng cho BHXH tỉnh các hoạt động thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, kể cả người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, BHXH, BHYT là hai chính sách quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Việc phát triển đại lý thu qua tổ chức Hội Nông dân theo kế hoạch của chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, qua đó mở rộng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hướng đến chủ thể là hội viên Hội Nông dân các cấp là một hướng đi đúng đắn, lâu dài. 

Sau chương trình ký kết hợp đồng, BHXH tỉnh sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo cấp thẻ hoạt động nhân viên đại lý; tập huấn nghiệp vụ về những quy định về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt là quy định về đối tượng, mức đóng, quyền lợi hưởng đối với chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình để tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký tham gia.

Việc ký kết hợp đồng giữa 2 đơn vị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hội viên và nhân dân, vì mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

TAGS