Ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2021 - 2025

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Chiều nay 28.4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2021 - 2025.

Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH Quảng Nam sẽ giúp đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến nhân dân. Ảnh: H.ĐẠO
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: H.ĐẠO

Theo đó, hai cơ quan sẽ thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác BHXH, BHYT; tuyên truyền về vai trò của cấp ủy đảng ở cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Biên soạn các tài liệu, sách thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; viết tin, bài tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và tình hình thực hiện trên Bản tin xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Định hướng thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT và các chủ chương, chính sách BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và đội ngũ phóng viên các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tại các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và cuộc họp giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác BHXH, BHYT; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT…

TAGS