Liên đoàn Lao động tỉnh phát triển thêm hơn 8.800 đoàn viên mới

D.LỆ |

Sáng 9.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động công tác năm 2021. Báo cáo tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 17 chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. 

Cụ thể, các cấp công đoàn đã phát triển mới 8.865 đoàn viên (đạt 147% so với chỉ tiêu giao là 6.000 đoàn viên), thành lập mới 26 công đoàn cơ sở (đạt 120%). Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp đạt 175%. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chủ chốt cấp cơ sở đạt 119%.

Các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đạt 133%, tổ chức đối thoại đạt 130%... Các cấp công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi gặp khó khăn, các trường hợp bị tác động của dịch bệnh Covid-19, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

TAGS