Một cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh 1 tỷ đồng

NHƯ THỦY |

Thông qua Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh, ông Từ Văn Phước - người con quê hương Quảng Nam đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh 1 tỷ đồng.

Số tiền này được Mặt trận tỉnh kịp thời giải ngân để hỗ trợ xây mới 25 nhà Đại đoàn kết (40 triệu/nhà) ở các địa phương Duy Xuyên, Đại Lộc, Phú Ninh, Hiệp Đức và thị xã Điện Bàn (5 ngôi nhà/địa phương). Được biết, từ số tiền hỗ trợ, các địa phương huy động thêm gia đình, tộc họ... đóng góp giúp người nghèo xây dựng nhà, tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2020.

TAGS