Ngành LĐ-TB&XH tỉnh thực hiện đạt và vượt 4/8 chỉ tiêu, nhiệm vụ

DIỄM LỆ |

(QNO) - Ngày 30.12, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Hội nghị tổng kết công tác LĐ-TB&XH được tổ chức sáng nay. Ảnh: D.L
Sở LĐ-TB&XH tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: D.L

Năm 2020 với quá nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành LĐ-TB&XH toàn tỉnh. Ngành LĐ-TB&XH thực hiện đạt và vượt 4/8 chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Cụ thể, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% (đạt 100% so với chỉ tiêu), tỷ lệ hộ nghèo sơ bộ giảm 3.009 hộ (hơn 111%), tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm 0,15% (100%), huy động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh được 6,4 tỷ đồng (160%).

Các chỉ tiêu chưa đạt được gồm tạo việc làm tăng thêm được 6.000 người/chỉ tiêu 15.000 người (40%), xuất khẩu lao động 454/1.800 người (25,22%), tuyển sinh dạy nghề 32.816/35.500 người (92,44%), huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 2,08/2,5 tỷ đồng (83,2%).

Đối với công tác người có công, toàn tỉnh đã xác nhận, thẩm định, giải quyết và thực hiện chế độ liên quan cho 48.390 trường hợp; điều dưỡng tập trung cho 3.591 trường hợp, điều dưỡng tại gia đình cho 10.999 trường hợp. 

Năm 2021, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đặt mục tiêu tạo việc làm tăng thêm cho 16.000 trường hợp, đưa 2.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tuyển sinh đào tạo nghề 23.000 người, giảm 2.000 hộ nghèo trở lên, giảm 0,15% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TAGS