Núi Thành tiếp nhận hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân thiệt hại bão lũ

VĂN PHIN |

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tiếp nhận hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do các cơn bão trong năm 2020 gây ra. 

Trong số đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chi 200 triệu đồng hỗ trợ 5 nhà bị sập trong bão số 9, 153 triệu đồng cho 51 người bị thương do bão, 150 triệu đồng cho 30 hộ bị thiệt hại trong bão số 9, 35 triệu đồng hỗ trợ thân nhân 7 người chết trong bão số 9. Số tiền còn lại khoảng hơn 4 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành đang phối hợp với các địa phương tiếp tục chi hỗ trợ cho 336 nhà bị thiệt hại do bão số 9 và một số nhà bị hư hại trong bão số 6. 

TAGS