Phân bổ 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại thiên tai ở Phước Sơn và Nam Trà My

NHƯ THỦY |

Sáng 18.10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký quyết định phân bổ 1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Trà My, mỗi đơn vị nhận hỗ trợ 500 triệu đồng.

Theo đó, Ban Cứu trợ huyện Phước Sơn và Nam Trà My chịu trách nhiệm triển khai công tác hỗ trợ đảm bảo đúng nội dung, đối tượng theo Quy chế tiếp nhận, quản lý phân bổ, sử dụng tiền, hàng cứu trợ của Ban Cứu trợ tỉnh và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ trước ngày 30.12.2021. Được biết, số tiền trên trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh thông qua nguồn điều chuyển của Ban Cứu trợ tỉnh Cần Thơ.

TAGS