Phân bổ 300 triệu đồng hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

NHƯ THỦY |

(QNO) - Từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Võ Xuân Ca đã ký quyết định phân bổ 300 triệu đồng giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam (mỗi đơn vị 150 triệu đồng) để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các đơn vị được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm sử dụng tiền đúng nội dung, mục đích, đúng đối tượng hỗ trợ, quyết toán chứng từ theo quy định của tài chính hiện hành, báo cáo kết quả sử dụng về Mặt trận tỉnh trước ngày 25.2.2022.

TAGS