Phân bổ trang thiết bị phục vụ ứng phó thiên tai

CHÂU NỮ |

Cuối tuần qua, UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo công văn của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình (Tổng cục Dự trữ nhà nước), đợt này Quảng Nam được phân bổ 1 xuồng cao tốc, 30 nhà bạt cứu sinh, 2.000 phao cứu sinh, 15 bè cứu sinh, 1 máy bơm nước chữa cháy.

UBND tỉnh phân bổ toàn bộ trang thiết bị nêu trên cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và UBND 9 địa phương: Tây Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước, Đông Giang, Bắc Trà My, Đại Lộc, Điện Bàn.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, liên hệ với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia, hoàn thành trước ngày 15.10 và phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cấp phát cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

TAGS