Phát động thi đua chi trả chế độ không dùng tiền mặt

L.D |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa phát động phong trào thi đua chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Phong trào thi đua này nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, để đạt được chỉ tiêu giao năm 2021 có 45% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 51% người nhận các chế độ BHXH 1 lần, 75% người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Thời gian thi đua từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

TAGS