Phối hợp thực hiện hiệu quả hơn các chính sách bảo hiểm y tế

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 5.2, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: D.L
Sở Y tế và BHXH tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: D.L

Theo quy chế phối hợp, Sở Y tế và BHXH tỉnh sẽ thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Hai đơn vị cùng triển khai các giải pháp phù hợp để tiến đến thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT hằng năm theo nghị quyết HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh giao dự toán chi khám chữa bệnh BHYT hằng năm cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo công tác đấu thầu, cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế theo quy định. Thành lập Hội đồng xây dựng kế hoạch và thẩm định trong đấu thầu, cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trong đó có mời 1 lãnh đạo BHXH tỉnh tham gia hội đồng. Tiến hành các quy trình thủ tục đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất cung ứng cho công tác khám chữa bệnh BHYT.

Hai đơn vị cùng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHYT theo kế hoạch, chương trình. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT. 

Ngành BHXH và y tế cùng phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”. 

TAGS