Quảng Nam còn hơn 1.800 nạn nhân bom mìn

TÙNG CHI |

(QNO) - Theo thống kê của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Quảng Nam là một trong những tỉnh có mức độ ô nhiễm bom mìn lớn của cả nước. Toàn tỉnh có 228/241 xã, phường, thị trấn (chiếm 94,6%) bị ô nhiễm bom mìn; gần 29% diện tích (khoảng 360.097ha) bị ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh.

Nhân viên kỹ thuật của Tổ chức Rà phá bom mìn Đan Mạch rà tìm vật liệu nguy hiểm trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: DDG
Nhân viên kỹ thuật của Tổ chức Rà phá bom mìn Đan Mạch rà tìm vật liệu nguy hiểm trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: DDG

Toàn tỉnh hiện còn 1.813 nạn nhân bom mìn; trong đó: Bắc Trà My 22 người, Quế Sơn 191 người, Tam Kỳ 147 người, Phước Sơn 3 người, Đông Giang 7 người, Nam Giang 4 người, Điện Bàn 354 người, Thăng Bình 290 người, Nông Sơn 58 người, Tiên Phước 83 người, Hội An 42 người, Núi Thành 148 người, Phú Ninh 58 người, Đại Lộc 199 người, Duy Xuyên 207 người.

Diện tích đất sản xuất hiện còn ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh ở Quảng Nam phần lớn vẫn chưa tiến hành rà phá được, nằm rải rác ở các địa phương. Mật độ ô nhiễm bom mìn cao tập trung ở thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, những năm qua, Quảng Nam huy động mọi nguồn lực từ quốc tế, trung ương, địa phương để khắc phục hậu quả bom mìn tồn sót trên địa bàn tỉnh và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, việc giải quyết hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức Rà phá bom mìn Halo Trust (Anh) hỗ trợ Quảng Nam trong công tác dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ và giúp đỡ nạn nhân bom mìn.

TAGS