Quảng Nam dừng tổ chức hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2783 về việc dừng tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2010 - 2020.

Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 28.5.2021. Tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước và địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất dừng tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng.

UBND tỉnh ủy quyền cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và giám đốc các sở, ban ngành thực hiện việc trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2010 - 2020 vào dịp thích hợp.

TAGS