Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần cao nhất hơn 492 triệu đồng

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng tết năm 2022 của các doanh nghiệp (DN) qua báo cáo của các địa phương và 61 DN có báo cáo về Sở LĐ-TB&XH. 

Thưởng tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: D.L
Thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: D.L

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất thuộc về một DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng 492,6 triệu đồng/người.

Tiếp đến là DN dân doanh với mức thưởng 90 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất 26 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do nhà ước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 12,4 triệu đồng/người. 

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân chung của các DN là 7,2 triệu đồng/người (cao hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gần 25,5%); mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về DN FDI với mức thưởng hơn 61 triệu đồng/người; DN dân doanh với mức thưởng 23,6 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng bình quân 26 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 9,1 triệu đồng/người. 

Đối với tình hình tiền lương năm 2021, tiền lương cao nhất của người lao động thuộc loại hình DN FDI có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương 237,1 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là loại hình DN dân doanh là 60 triệu đồng/người/tháng; công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 45 triệu đồng đồng/người/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 25 triệu đồng/người/tháng. 

Tiền lương bình quân của người lao động trong các loại hình DN là 8,1 triệu đồng/người/tháng (giảm gần 2,2 % so với tiền lương bình quân năm 2020).

Theo Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh đến 31.12.2021 có 1 DN nợ tiền lương của 55 lao động với số tiền 306 triệu đồng, đã cam kết sẽ thanh toán tiền lương cho người lao động trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các DN quy mô tương đối lớn đều đã có kế hoạch thưởng tết nhưng chưa báo cáo. Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các DN chi trả tiền lương nợ người lao động, chi trả tiền thưởng theo kế hoạch đã xây dựng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

TAGS