Sớm phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2022

V.T - H.G |

UBND huyện Nam Trà My cho biết, năm 2022 địa phương được UBND tỉnh giao chỉ tiêu giảm 500 hộ nghèo. Qua kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện còn 1.918 hộ nghèo (24,3%); xét theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 tăng lên thành 4.330 hộ nghèo (54,7%); hộ cận nghèo còn 147 hộ. 

Năm 2022 toàn huyện có 556 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt 111,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là bước đầu để tập trung nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo theo địa chỉ, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nhanh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi các nguồn hỗ trợ xuất hiện.

UBND huyện nhìn nhận, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn và số thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn còn nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao hơn mức bình quân chung của khu vực miền núi của tỉnh; trong khi đó 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn thu ngân sách của huyện còn rất thấp nên nguồn lực tài chính bố trí thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả chưa cao; nhận thức trách nhiệm của một số ngành, địa phương về công tác giảm nghèo hạn chế; nguồn lực tham gia đối ứng cùng với nguồn lực Nhà nước hỗ trợ thấp hoặc không có. Việc tổ chức họp dân, xác định hộ nghèo, cận nghèo có tình trạng vị nể, thiên vị.

Ở một số địa phương, vẫn còn tư tưởng giữ tỷ lệ hộ nghèo cao để được chính sách hỗ trợ đầu tư. Việc phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên còn chậm, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững còn chậm làm ảnh hưởng không nhỏ đến so với tiến độ đề ra... Các vấn đề nêu trên là lực cản đầy khó khăn đối với công tác giảm nghèo tại địa phương.

Tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH mới đây, lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH sớm ban hành thông tư hướng dẫn nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo địa phương cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành được giao phụ trách các dự án, tiểu dự án tại Quyết định số 90, ngày 18.1.2022, của Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện. Kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2022 cho các địa phương để triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My còn cho biết, xã Trà Mai đã đạt chuẩn nông thôn mới, do đó không còn thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Điều này khiến người dân xã Trà Mai không được tiếp cận vốn cho vay vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội, còn vay ở ngân hàng thương mại thì không đủ điều kiện (không có tài sản thế chấp), ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế tại xã nông thôn mới của huyện. Theo đó, huyện đề nghị Bộ LĐ-TB&XH quan tâm phân bổ thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.

TAGS