Tam Kỳ khen thưởng 4 cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi

Q.SƠN - L.THU |

Sáng 24.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Tam Kỳ tổng kết phòng trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016 – 2021.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 5 năm qua, toàn hội đã giảm 7 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Đến nay, không còn hội viên CCB thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Toàn hội có 15 doanh nghiệp, 13 trang trại, gia trại, 25 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Cùng với việc xóa đói giảm nghèo, Hội CCB thành phố duy trì mô hình góp vốn quay vòng không lãi suất, bình quân mỗi năm được 5 tỷ đồng, từ nguồn vốn này kết hợp với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp khoảng 350 lượt hội viên có vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Tại hội nghị, Hội CCB TP.Tam Kỳ tuyên dương, khen thưởng 4 cá nhân tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 – 2026.

TAGS