Tam Kỳ tập huấn công tác mặt trận cán bộ cơ sở

HOÀNG BIN |

Sáng 14.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn công tác mặt trận cho hơn 130 cán bộ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản về: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 và Thông tư hướng dẫn điều lệ; công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; hướng dẫn triển khai nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; triển khai công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân và công tác giám sát cộng đồng… Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận về những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn công tác mặt trận ở cơ sở… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác mặt trận.

TAGS