Tây Giang hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở

HIỀN THÚY |

(QNO) - Đến nay, tất cả 10 hội LHPN xã trên địa bàn huyện Tây Giang hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua tổ chức đại hội, 100% cơ sở hội bầu đủ ban chấp hành đúng theo dự kiến nhân sự đã chuẩn bị; 9 đơn vị có chủ tịch hội tái cử, đơn vị còn lại là xã Lăng bầu mới chức danh chủ tịch hội.

Nhiệm kỳ qua, hội LHPN 10 xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Hội LHPN huyện chỉ đạo cơ sở hội thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phòng chống rác thải nhựa và đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”.

Các phong trào, cuộc vận động thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu ở địa phương; cải thiện chất lượng đời sống hội viên. Được biết, Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Tây Giang dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

TAGS