Thăng Bình phát huy vai trò của Mặt trận

MINH TÂN |

Mặt trận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình đã tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời vận động, tiếp nhận ủng hộ và cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... Đây là những kết quả nổi bật của Mặt trận huyện Thăng Bình trong năm 2020.

Vai trò của Mặt trận được phát huy tại các hội nghị lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.T
Vai trò của Mặt trận được phát huy tại các hội nghị lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.T

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, đã tổ chức hơn 1.500 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động tại các khu dân cư; lắp đặt hơn 900 pano tuyên truyền, 410 bồn rửa tay kháng khuẩn tại các chợ dân sinh, nơi công cộng; cấp phát gần 7.400 tờ rơi, hơn 15.000 khẩu trang, hơn 5.000 chai nước rửa tay cho người dân và động viên nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Bà Trương Thị Lâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh (Thăng Bình) cho biết, Mặt trận xã đã phối hợp với UBND xã ban hành nhiều văn bản cũng như tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng với Nhà nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Mặt trận xã đã xây dựng phong trào “Vì sức khỏe cộng đồng” vận động hộ gia đình có đám tang và nhân dân đến viếng hương thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch theo quy định, đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của nhân dân và làm điểm nhân rộng trên địa bàn huyện.

Ngoài những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm 2020, tình hình bão lụt cũng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở kịp thời nắm bắt các trường hợp bị thiệt hại về nhà cửa, để thực hiện công tác cứu trợ. Mặt trận huyện đã tiếp nhận hơn 3,7 tỷ đồng và kịp thời trao quà, hỗ trợ kinh phí cho các hộ có nhà bị sập và tốc mái sớm sửa chữa lại nhà ở.

Cũng trong năm 2020, huyện Thăng Bình có 3 xã là Bình Đào, Bình Phục và Bình Hải đăng ký về đích xã nông thôn mới. Cùng với việc thực hiện đảm bảo hồ sơ, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thì thêm một bước quan trọng là lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới. Qua việc tổ chức lấy ý kiến tại các khu dân cư, đa số nhân dân đồng tình với kết quả đạt được về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà các xã đã triển khai thực hiện. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến được Mặt trận các xã tổ chức chặt chẽ, đúng với hướng dẫn của Mặt trận cấp trên.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Đào cho biết, sau khi lấy phiếu, Mặt trận xã niêm yết công khai kết quả tại các nhà văn hóa các thôn, nhà văn hóa xã và thông tin trên đài truyền thanh xã. Qua 10 ngày niêm yết, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã không nhận ý kiến phản hồi từ phía nhân dân. Vấn đề này thể hiện việc tổ chức lấy phiếu của Mặt trận là thực chất, khách quan và công khai dân chủ.

Theo bà Phan Thị Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình, năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thăng Bình.

TAGS