Thăng Bình tìm hướng giảm nghèo bền vững

VIỆT QUANG |

Tại hội nghị Huyện ủy Thăng Bình mới đây, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững đã được tập trung thảo luận để có những giải pháp, lộ trình phù hợp.

Giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ huyện Thăng Bình quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Ảnh: VIỆT QUANG
Giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ huyện Thăng Bình quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Ảnh: VIỆT QUANG

Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai phù hợp với thực tiễn.

Chính sách giảm nghèo được các ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ các điều kiện để cải thiện tiêu chí thu nhập thông qua chính sách trợ giúp phát triển sản xuất, tạo việc làm và cải thiện các dịch vụ xã hội... Qua đó, Thăng Bình đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,37% năm 2016 đến hết năm 2020 còn 3,22%.

Theo bà Võ Thị Ngọc Ánh - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thăng Bình, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương hiện vẫn cao hơn mức bình quân chung khu vực đồng bằng. Nguyên nhân là do số lượng hộ đăng ký thoát nghèo hằng năm còn ít; công tác tuyên truyền, vận động thoát nghèo bền vững ở địa phương chưa đa dạng, phong phú.

Phần lớn số hộ nghèo còn lại ở các địa phương có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình gặp tai nạn, rủi ro... nên chưa có điều kiện vươn lên. Trong khi đó, chất lượng cuộc sống của một số hộ đã thoát nghèo vẫn còn ở mức thấp, chưa đảm bảo bền vững, nguy cơ rơi trở lại diện nghèo cao.

Tại hội nghị, bàn về công tác giảm nghèo, Huyện ủy Thăng Bình đã thảo luận thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo phát triển ổn định, bền vững của Thăng Bình trong những năm đến.

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo đều được hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững; tất cả hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; người trong độ tuổi lao động thuộc diện hộ nghèo có nhu cầu học nghề đều được hỗ trợ đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp và ưu tiên giới thiệu việc làm...

TAGS