Thăng Bình vận động gần 1,4 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo

MINH TÂN |

(QNO) - Chiều 14.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó nhiều lĩnh vực, hoạt động có chuyển biến tốt và đóng góp hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp…

Về thực hiện cuộc vận động Quỹ vì người nghèo, đến nay vận động được gần 1,4 tỷ đồng. Theo đó, Mặt trận huyện đã hỗ trợ xây mới 23 nhà, sửa chữa 41 nhà đại đoàn kết; trao 2 máy ép nước mía cho người nghèo. Mặt trận huyện còn tổ chức 3 lớp tập huấn công tác lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 3 xã Bình Hải, Bình Phục, Bình Đào.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình hiệp thương cử bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; khen thưởng 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tốt trong tham gia phòng chống Covid-19.

TAGS