Thành lập Ban công tác về người khuyết tật Quảng Nam

TÙNG CHI |

(QNO) - Ngày 29/11, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban công tác về người khuyết tật (NKT) tỉnh Quảng Nam. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban; bà Đoàn Thị Hoài Nhi - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH là Phó Trưởng ban cùng 20 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Ban công tác về NKT tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác NKT.

Cụ thể là nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác NKT trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về NKT.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về NKT trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật NKT, hoạt động của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định pháp luật và các chế độ, chính sách hỗ trợ NKT, người làm công tác trợ giúp NKT…

TAGS

Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 20 năm thành lập

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Chiều 26/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (2002 - 2022).