Điện Bàn tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ

QUỐC VƯƠNG |

Thị đoàn Điện Bàn vừa tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2018, với sự tham gia của 8 đội thi là các cơ sở đoàn trực thuộc. Mỗi đội trải qua các phần thi: kể câu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ; văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, trang phục tương ứng với câu chuyện và tiết mục biểu diễn. Kết thúc hội thi, đơn vị Đoàn xã Điện Phương đoạt giải Nhất.

Ban tổ chức cho biết, thông qua hội thi, nhằm khuyến khích cán bộ, đoàn viên thanh niên sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước… của Bác Hồ. Qua đó tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về tấm gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục phấn đấu học tập, vận dụng vào cuộc sống và làm theo Bác. Đồng thời đưa phong trào kể chuyện và học tập làm theo gương Bác trở thành một hoạt động văn hóa trong các hoạt động Đoàn - Hội - Đội tại địa phương, đơn vị từ chi đoàn đến trường học.

QUỐC VƯƠNG