Theo chân cán bộ tuyên truyền BHXH tự nguyện trên núi cao

HOÀNG ĐẠO - HỒ QUÂN - BÙI HUÂN |

(QNO) - Để nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, cán bộ ngành BHXH phối hợp cùng hệ thống chính trị địa phương bám địa bàn, đến từng nhà tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống an yên khi về già.

Để tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, cán bộ BHXH sẽ phối hợp cùng cán bộ xã, thôn đến từng điểm dân cư tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện.
Để tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, cán bộ BHXH phối hợp cùng cán bộ xã, thôn đến từng điểm dân cư ở xã Trà Linh, Nam Trà My tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện.
Hội nghị tuyên truyền sẽ được thực hiện tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa. Người dân sẽ được nghe về quyền lợi, cách tham gia, mức đóng, mức hưởng lương hưu của chính sách BHXH tự nguyện.
Hội nghị tuyên truyền được thực hiện tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa. Người dân được nghe về quyền lợi, cách tham gia, mức đóng, mức hưởng lương hưu của chính sách BHXH tự nguyện.
 
Ngoài tổ chức hội nghị tập trung, cán bộ ngành BHXH sẽ đến từng nhà để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân.
Ngoài tổ chức hội nghị tập trung, cán bộ ngành BHXH sẽ đến từng nhà tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân.
Hiểu rõ được ý nghĩa của BHXH tự nguyện, ông Hồ Văn Do (thứ 2 từ trái sang, thôn 2, xã Trà Linh, Nam Trà My) đã quyết định tham gia đóng BHXH tự nguyện cho vợ chồng ông.
Hiểu rõ ý nghĩa của BHXH tự nguyện, ông Hồ Văn Do (thứ 2 từ trái sang, thôn 2, xã Trà Linh) đã quyết định tham gia đóng BHXH tự nguyện cho vợ chồng ông.
Đợt tuyên truyền lưu động còn tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã để mở rộng đại lý, công tác viên.
Đợt tuyên truyền lưu động còn tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã để mở rộng đại lý, cộng tác viên.
Hướng dẫn cán bộ, nhân dân tải và sử dụng app VssID.
Hướng dẫn cán bộ, nhân dân tải và sử dụng app VssID - BHXH số.
Mục tiêu của các đợt vận động, tuyên truyền lưu động là đảm bảo tăng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện và về lâu dài là diện bao phủ của chính sách này sẽ rộng khắp vùng miền núi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Mục tiêu của các đợt vận động, tuyên truyền lưu động là đảm bảo tăng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện theo chỉ tiêu hằng năm. Về lâu dài là diện bao phủ của chính sách này sẽ rộng khắp vùng miền núi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

TAGS