Thiếu nhi Quảng Nam đoàn kết, chăm ngoan

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Đó là chủ đề chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Quảng Nam được Hội đồng Đội tỉnh phát động trong năm học 2019 - 2020.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Hội đồng Đội tỉnh yêu cầu Hội đồng Đội các cấp tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; thúc đẩy việc lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, nhất là kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại, bạo lực trẻ em. Ngoài ra, tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, trong đó tập trung thực hiện điều 2 “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”.

Tham gia thực hiện tốt 2 chỉ tiêu công tác đoàn cấp tỉnh về xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện cuộc vận động “Mỗi liên đội có 1 câu chuyện đẹp được đăng trên báo”. Xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động đội trong và ngoài nhà trường, nhất là Hội đồng Đội cấp xã.

TAGS