Thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở NN&PTNT, Tài nguyên và môi trường, Thông tin và truyền thông; Cục Quản lý thị trường Quảng Nam, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg (ngày 23.7.2020) và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 661/UBND-KTN (ngày 14.2.2020) về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn. Định kỳ (6 tháng, năm) báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở NN&PTNT thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

TAGS