Tôn vinh nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 4.3, UBND tỉnh ban hành quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện (HMTN) và vận động HMTN theo Quyết định số 566.

Những cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện sẽ được tôn vinh, khen thưởng. Trong ảnh: Hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: C.N
HMTN tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: C.N

Quy chế nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người” của các cá nhân, gia đình nhằm tuyên truyền, vận động nhiều người khác có đủ sức khỏe cùng tham gia HMTN và hiến máu nhắc lại. Đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội về những tấm gương có thành tích HMTN và vận động HMTN.

Ngoài tôn vinh, khen thưởng định kỳ đối với cá nhân, gia đình hiến máu lần đầu, từ lần thứ 5 đến lần thứ 9, từ lần thứ 10 đến lần thứ 14, từ lần thứ 15 đến lần thứ 19, từ lần thứ 20 đến lần thứ 29 và lần thứ 30, 40, 50, 70, 100; các cá nhân, gia đình, tập thể hiến máu đột xuất trong trường hợp phục vụ cấp cứu, tai nạn, thảm họa hoặc vì mục đích an ninh - quốc phòng cần huy động cá nhân, gia đình, tập thể ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, hoặc liên tỉnh tham gia hiến máu được xem xét tôn vinh, khen thưởng kịp thời, xứng đáng với sự đóng góp.

Ngoài ra, quy chế quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình, tập thể được tôn vinh, khen thưởng; hình thức, thẩm quyền quyết định tôn vinh, khen thưởng; tiêu chuẩn tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích vận động HMTN.

TAGS

Tiên Phước tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

PHẠM HOÀNG |

Ngày 4.3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Phước tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1/2021.