Triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho cán bộ Cục Thuế Quảng Nam

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Hôm nay 25.12, BHXH và Cục Thuế Quảng Nam phối hợp triển khai cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho cán bộ thuế.

 

Theo đó, tất cả cán bộ, nhân viên của Cục Thuế Quảng Nam đã được phòng chức năng BHXH tỉnh hỗ trợ thực hiện các bước cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID.

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của ngành BHXH, hỗ trợ người dân quản lý, theo dõi tốt hơn quá trình đóng BHXH, khám chữa bệnh BHYT...

Thời gian đến, BHXH Quảng Nam sẽ triển khai tiếp các hoạt động hỗ trợ cán bộ, người lao động ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng VssID.

TAGS