Triển khai quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sở Tài nguyên và môi trường vừa có Công văn 1436 đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức triển khai quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Sở Tài nguyên và môi trường yêu cầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định 18 ngày 22.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng đối với đồng bào ở miền núi, ngư dân ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Sở Thông tin và truyền thông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về khí tượng thủy văn và khai thác hiệu quả tin dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tiếp nhận, truyền phát kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đối với các địa phương nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện, Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện trực tiếp quản lý các hồ chứa thủy lợi; chỉ đạo các đơn vị vận hành hồ chứa thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn.

UBND cấp huyện chủ động cung cấp thông tin về các khu vực, lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ bị tác động bởi thiên tai như: khu vực nuôi trồng thủy sản, khu vực hầm mỏ khai thác khoáng sản, công trường xây dựng... về Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và môi trường) để hỗ trợ hoạt động dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai có hiệu quả.

TAGS