Trong 5 năm, Duy Xuyên giảm 1.854 hộ nghèo

NGUYỄN SỰ |

Chiều qua 25.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban ngành có buổi làm việc với huyện Duy Xuyên về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

Duy Xuyên có 11/14 xã, thị trấn thực hiện chương trình NTM (trừ thị trấn Nam Phước và 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải). Giai đoạn 2011 - 2020, bằng nhiều kênh vốn huy động, huyện đầu tư hơn 2.750 tỷ đồng cho chương trình NTM, trong đó chủ yếu xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Đến cuối năm 2020, cả 11 xã tham gia xây dựng NTM của Duy Xuyên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn. Về xây dựng huyện NTM, cuối năm ngoái Duy Xuyên hoàn thành toàn bộ 9 tiêu chí theo quy định.

Hiện nay, hồ sơ đề nghị công nhận Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM năm 2020 đã được UBND tỉnh trình Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương thẩm định và tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Qua khảo sát, từ đầu năm 2021 đến nay 11 xã NTM của Duy Xuyên giữ vững và nâng chuẩn bộ 19 tiêu chí NTM. Trong đó, riêng 3 xã Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào ngày 11.6.2021.

Thời gian qua, trong huyện có 23 thôn phát động xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu và đến thời điểm này có 19 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn.

Đặc biệt, nhờ triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, những năm qua tỷ lệ hộ nghèo ở Duy Xuyên giảm đáng kể.

Nếu năm 2015, toàn huyện có 2.826 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 8,21%) thì đến cuối năm 2020 giảm còn 972 hộ nghèo (chiếm 2,68%), trong đó số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 810 hộ (chiếm 2,23%)...

TAGS