Vào cuộc giảm nghèo bằng nội lực

DIỄM LỆ |

Sáu tháng đầu năm 2021 là khoảng thời gian đầu của một giai đoạn mới, mọi chính sách đều chưa thể thực hiện khi chưa có nguồn vốn. Các địa phương trong toàn tỉnh đã cố gắng khắc phục khó khăn, vào cuộc thực hiện giảm nghèo bằng nội lực.

Ưu tiên đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo là một trong những giải pháp hữu hiệu trong giảm nghèo ở miền núi (Ảnh chụp thời điểm không có dịch bệnh Covid-19). Ảnh: D.L
Ưu tiên đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo là một trong những giải pháp hữu hiệu trong giảm nghèo ở miền núi (Ảnh chụp thời điểm không có dịch bệnh Covid-19). Ảnh: D.L

Vận động đăng ký thoát nghèo

Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh vẫn đang tiếp tục được triển khai trong toàn tỉnh. Tại huyện Nam Trà My, chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2021 hỗ trợ 350 hộ thoát nghèo bền vững. Dựa trên thực trạng hộ nghèo, huyện giao cho các xã hỗ trợ 375 hộ thoát nghèo.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: “Tính đến nay, toàn huyện đã có 398 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững. Huyện phân công 91 cơ quan, đơn vị giúp người dân đăng ký thoát nghèo theo phương châm 3 đơn vị mỗi năm giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Sự phân công này kéo dài trong cả giai đoạn 2021 - 2025.

Các đơn vị, cơ quan sẽ hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ về sinh kế, tập trung chủ yếu mua trâu, bò, dê, các giống cây dược liệu (sâm Ngọc Linh, chuối mốc, rau sạch...) giúp người nghèo tạo sinh kế bền vững”.

Huyện Bắc Trà My tiếp tục vận động đảng viên, đơn vị hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, bởi đây được xác định là phong trào mang lại hiệu quả cao; ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo có người có công (NCC) đủ điều kiện vươn lên thoát nghèo, cùng với sự trợ lực từ Nghị quyết 49 của HĐND tỉnh về cải thiện mức sống cho hộ nghèo có NCC.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các hộ nghèo về nước sinh hoạt, dịch vụ thông tin, giới thiệu việc làm cho 90 lao động của 32/35 hộ nghèo có NCC (3 hộ còn lại không có lao động), hỗ trợ vay vốn. Có 18/35 hộ nghèo có NCC đã đăng ký thoát nghèo bền vững. Bắc Trà My sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, cây con giống phù hợp từng vùng, từng địa phương phù hợp với điều kiện từng hộ nghèo.

So với chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho Bắc Trà My hỗ trợ 284 hộ nghèo thoát nghèo, đến nay toàn huyện đã có 349 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững. Huyện đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 400 hộ nghèo thoát nghèo trong năm 2021 này.

Nhiều khó khăn

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẳng định, các địa phương đã phát huy nội lực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong giảm nghèo. So với chỉ tiêu giảm nghèo năm 2020 là 2.000 hộ, đến nay toàn tỉnh có 1.605 hộ nghèo đăng ký (đạt 80,25%); trong đó huyện Núi Thành không có hộ đăng ký thoát nghèo, Nam Giang chỉ có 63 hộ nghèo đăng ký (UBND tỉnh giao 260 hộ thoát nghèo), Đại Lộc chỉ có 23 hộ nghèo đăng ký (UBND tỉnh giao 200 hộ thoát nghèo).

Nguồn vốn năm 2021 chưa được phân bổ để hỗ trợ các dự án sinh kế, nhân rộng mô hình sản xuất cho hộ nghèo. Các địa phương có sự xáo trộn lớn trong ban chỉ đạo giảm nghèo, cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo nên sự vào cuộc chưa quyết liệt.

Việc hỗ trợ hộ nghèo có NCC thoát nghèo bền vững trong năm 2021 theo chủ trương của tỉnh khó thực hiện do các hộ này điều kiện khó khăn, có hộ thiếu lao động nên khó hỗ trợ sinh kế để thoát nghèo bền vững.

Năm 2021 là năm chuyển tiếp giữa 2 giai đoạn phát triển, nên nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương tạm dừng trong khi chờ chính sách mới. Theo Sở KH&ĐT, nguồn vốn 2021 chưa phân bổ được do Quốc hội chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, nên Thủ tướng Chính phủ cũng chưa phê duyệt chương trình, chưa thể triển khai hoạt động đối với các dự án chương trình giảm nghèo. Nguồn vốn thực hiện các chương trình chủ yếu giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 kéo dài, chưa có nguồn vốn giảm nghèo năm 2021 để thực hiện.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương toàn tỉnh về giảm nghèo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương trong 6 tháng cuối năm phải tập trung cho công tác giảm nghèo. Cần thực hiện tốt cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau”, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn trong hỗ trợ hộ nghèo.

Khi vận động hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, địa phương phải khảo sát, đăng ký thoát nghèo phù hợp điều kiện từng hộ nghèo, thực hiện hiệu quả các mô hình giảm nghèo, ưu tiên huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ, nắm vững từng hoàn cảnh hộ nghèo, cận nghèo...

Đối với hộ nghèo có NCC cách mạng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu bằng mọi giải pháp phải hỗ trợ, giúp đỡ nâng mức sống cho gia đình NCC cách mạng, hiện thực hóa mục tiêu đến cuối năm 2021, hộ nghèo NCC đủ điều kiện phải được thoát nghèo bền vững, được nâng cao mức sống.

TAGS