Xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; qua đó ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có).

Theo kế hoạch, nội dung xác minh gồm việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức kê khai, tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, tính trung thực trong giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị, kết quả thực hiện; phát hiện, xử lý các vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập...

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại 6/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và công nghệ, UBND huyện Nông Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại sẽ lựa chọn đưa vào kế hoạch xác minh năm sau.

Việc xác minh được thực hiện theo hình thức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên, có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chứng kiến, được thực hiện trước ngày 2.8. Thời gian thực hiện xác minh vào quý III, IV năm 2022.

TAGS