Xác nhận, thực hiện chế độ chính sách cho 5.630 trường hợp

CHÂU NỮ |

Tin từ Sở LĐ-TB&XH, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã xác nhận và thực hiện chế độ trợ cấp các loại cho 5.630 trường hợp người có công, thân nhân người có công. 

Trong đó ban hành quyết định điều dưỡng tập trung đối với 3.584 trường hợp; trợ cấp thân nhân liệt sĩ 138 trường hợp; trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 349 trường hợp; trợ cấp ưu đãi trong GD-ĐT 101 trường hợp... Ngoài ra, đã cấp đổi thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, dụng cụ chỉnh hình cho 326 trường hợp; giới thiệu giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đối với 3 trường hợp; trình Bộ LĐ-TB&XH cấp lại bằng Tổ quốc ghi công đối với 111 trường hợp.

Toàn tỉnh có 15.237 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó cả 605 mẹ còn sống được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng.

TAGS