1.702/1.718 thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập

L.VŨ |

Tính đến ngày 30.5, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.351 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 48,3% so với nghị quyết đề ra của Tỉnh ủy; trong đó, có 564 nữ (20,14%), 884 đoàn viên (31,57%), 170 dân tộc ít người (6,07%)... Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới đã góp phần đáng kể vào việc xóa chi bộ ghép, tăng tỷ lệ chi bộ thôn có chi ủy; tăng tỷ lệ trưởng thôn, phó trưởng thôn, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận thôn,... là đảng viên. Cụ thể: toàn tỉnh hiện có 1.702/1.718 thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập, chiếm 99,1%; 1.132 chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy, chiếm 66,2%.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của trung ương về việc thí điểm kết nạp chủ doanh nhiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, qua khảo sát, toàn tỉnh có 16 quần chúng được chọn. Đến nay, đã có 6 quần chúng được học lớp cảm tình Đảng và đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng, 1 quần chúng được thẩm tra xác minh lý lịch đảng viên; 1 quần chúng (huyện Điện Bàn) đã hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện việc kết nạp theo quy định.

L.VŨ