9 tháng, thi hành kỷ luật 276 đảng viên vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong 9 tháng qua, cấp ủy các cấp kiểm tra 514 tổ chức đảng và 1.340 đảng viên, có 396 cấp ủy viên. Trong đó, Tỉnh ủy kiểm tra 8 tổ chức đảng, 11 đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Đến nay, cấp ủy các cấp đã kết luận kiểm tra 233 tổ chức đảng, 712 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng, 7 đảng viên.

Trong khi đó, UBKT các cấp kiểm tra 78 tổ chức đảng và 216 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, có 112 cấp ủy viên. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 9 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Đến nay, UBKT các cấp đã kết luận kiểm tra 60 tổ chức đảng, 167 đảng viên. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kết luận kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 23 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 163 đảng viên vi phạm (với các hình thức: 137 khiển trách, 15 cảnh cáo, 3 cách chức, 8 khai trừ). Nội dung vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, cố ý làm trái; đánh bạc...

UBKT các cấp thi hành kỷ luật 113 đảng viên (với các hình thức: khiển trách 55, cảnh cáo 25, cách chức 3, khai trừ 30). Nội dung vi phạm quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; về những điều đảng viên không được làm (tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và xây dựng công trình trái phép)...

TAGS