Ba nhiệm kỳ, hơn 1.300 tổ chức đảng và 4.171 đảng viên bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

HÀN GIANG |

Số liệu trên được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy thông tin tại cuộc tọa đàm lấy ý kiến góp ý Đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” được tổ chức sáng qua 14.5.

Từ năm 2006 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 1.324 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 993/1.324 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; trong đó, 90 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Cũng trong giai đoạn này, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp kiểm tra 4.171 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.  Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp kết luận có 3.325 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; có 1.810 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; các đảng viên còn lại đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Qua mỗi nhiệm kỳ số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra ngày càng tăng và số lượng tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật cũng tăng tương ứng. Điều này cho thấy UBKT các cấp ngày càng tập trung, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhìn nhận về các hạn chế, UBKT Tỉnh ủy cho rằng, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm và tổ chức kiểm tra ở một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn ít, nhất là trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản...