Bắc Trà My: Kinh nghiệm phát triển đảng tại Trà Nú

H.GIANG |

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới, ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My) đã ban hành Nghị quyết số 6a về lãnh đạo nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới trên địa bàn xã.

Để thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả, địa phương xây dựng các kế hoạch thực hiện theo từng năm phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và gắn với các chỉ tiêu được giao của cấp trên, làm căn cứ cho hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã thực hiện nghiêm chế độ làm việc theo quy chế đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, để kịp thời bổ sung, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ kết nạp đảng viên.

Bà Trần Thị Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Nú nói, Đảng ủy xã xác định công tác phát triển đảng là yêu cầu khách quan và cũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Công tác tạo nguồn được quan tâm đặc biệt, được xem là chỉ tiêu bình xét thi đua hằng năm đối với các chi bộ trực thuộc.

Trong đó, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng đối với những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập từ thực tiễn cơ sở. Với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực vào cuộc của cả bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã mang lại kết quả đáng khích lệ trong công tác phát triển đảng ở địa bàn có đến 95% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như xã Trà Nú.

Theo bà Trần Thị Hồng Thúy, tính đến nay, Đảng bộ xã có 125 đảng viên/6 chi bộ. Riêng trong năm 2021 đã phát triển 8 đảng viên, đạt 200% chỉ tiêu giao, trong đó có 6 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đảng viên được kết nạp đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt hai quy trình “Kết nạp đảng viên mới” và quy trình “Công nhận đảng viên chính thức” đúng theo hướng dẫn của Huyện ủy Bắc Trà My.

TAGS