Bắc Trà My phát triển mới 52 đảng viên

NGUYỄN BÌNH |

Trong 6 tháng qua, Huyện ủy Bắc Trà My xét kết nạp được 52/90 đảng viên mới, đạt 57,77% theo chỉ tiêu đề ra của cả năm 2022.

Chi bộ Đảng thôn 3, xã Trà Giang làm lễ kết nạp và trao quyết định chuẩn y cho Đảng viên mới Bùi Thị Diễm, người dân tộc Mường hồi cuối tháng 6.2022.
Chi bộ Đảng thôn 3, xã Trà Giang làm lễ kết nạp và trao quyết định chuẩn y cho Đảng viên mới Bùi Thị Diễm, người dân tộc Mường hồi cuối tháng 6.2022.

Theo báo cáo, nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là trong lớp trẻ tại một số địa phương ở Bắc Trà My gần đây hạn chế do tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày, ít có thời gian sinh hoạt, tham gia các phong trào tại cơ sở.

Việc phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022 là tín hiệu đáng mừng, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng.

Cùng thời gian này, Huyện ủy Bắc Trà My còn chuẩn y, chuyển 43 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, xóa tên 1 đảng viên và cho ra khỏi Đảng 2 trường hợp. Hiện, toàn Đảng bộ huyện Bắc Trà My có 51 tổ chức đảng với gần 2.590 đảng viên.

TAGS