Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền

X.NGHĨA |

Sáng qua 14.1, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ chủ trì hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng; đại diện lãnh đạo Vụ 2 Ban Tổ chức Trung ương tại Đà Nẵng đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải trao cờ cho 5 đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2009 - 2013). Ảnh: XUÂN NGHĨA
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải trao cờ cho 5 đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2009 - 2013). Ảnh: XUÂN NGHĨA

Năm 2013, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ và cấp ủy triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện đạt kết quả các mục tiêu trong thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ và các đề án đào tạo, cơ chế chính sách của tỉnh. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, trong năm đã kết nạp 3.208 đảng viên mới, đạt 114,57% kế hoạch; số thôn có chi bộ độc lập đạt 98,89%, chi bộ thôn có chi ủy tăng 3,02% so với năm 2012…

Việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu về tổ chức cở sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các địa phương, củng cố hệ thống chính trị cở sở. Các tổ chức đảng trong toàn tỉnh, cơ bản đã phát huy chức năng, vai trò hạt nhân chính trị cơ sở, tập trung thực hiện lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sông nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải biểu dương, đánh giá cao việc phối hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các ban đảng trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng năm 2013. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, năm 2014 Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu việc luân chuyển, tạo nguồn cán bộ; tiếp tục tham mưu tốt việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó phải triển khai đồng bộ, có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo rà soát quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2014; chương trình kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo nguyên tắc; đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2009 - 2013), gồm: Đảng bộ Cơ quan Quân sự Tiên Phước, Đảng bộ huyện Đông Giang, Đảng bộ Công an huyện Nông Sơn, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh); Ban Thường  vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 16 tập thể xuất sắc giai đoạn (2011 - 2013); UBND tỉnh tặng cờ thi đua  xuất sắc cho Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Xuyên, Bắc Trà My và tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 1 cá nhân và 2 tập thể có thành tích trong công tác Đảng  năm 2013.

X.NGHĨA