ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY PHAN VIỆT CƯỜNG:

Báo cáo chính trị phải thể hiện sâu sắc khát vọng và trí tuệ Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 7.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (dự thảo lần thứ 4) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị lần 3, Tiểu ban Văn kiện đại hội cho biết, đã tiếp nhận hàng trăm lượt ý kiến góp ý dưới nhiều hình thức.

Hầu hết ý kiến đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung dự thảo lần này,  viết khá công phu, có kết cấu bố cục hợp lý, lối trình bày chặt chẽ, logic. Các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... đã được phân tích, đánh giá khá bao quát, làm rõ được những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; phần mục tiêu, giải pháp rõ ràng, có tính khả thi cao, qua đó, phản ánh cụ thể và làm nổi bật chủ đề của báo cáo chính trị.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị còn dài, một số vấn đề đi quá sâu vào nội dung, nhiệm vụ cụ thể của ngành chuyên môn, nên chưa làm nổi bật quan điểm, những vấn đề mấu chốt cần nhất mạnh... Những góp ý tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của Quảng Nam và các ý kiến tham gia hợp lý về câu từ, ngữ nghĩa, tên các đề mục, tiểu mục đã được Tiểu ban Văn kiện tiếp thu vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thảo luận, cho ý kiến đối với những nội dung lớn còn nhận được nhiều góp ý như chủ đề đại hội, đánh giá những thành quả chủ yếu, phần hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cảm ơn sự quan tâm, tham gia góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh được chuẩn bị từ rất sớm, với nhiều kỳ vọng, định hướng phát triển trong 5 năm tới khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhưng do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên dự thảo Báo cáo chính trị sẽ có sự bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở đánh giá cụ thể các tác động làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó đưa ra được các dự báo, hoạch định phát triển cho giai đoạn mới. Tiểu ban Văn kiện tiếp tục tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, xây dựng nội dung báo cáo chính trị cô đọng, súc tích, thể hiện sâu sắc khát vọng và trí tuệ của Quảng Nam...

TAGS