Bảo hiểm Xã hội tỉnh hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc

LÊ DIỄM |

Toàn bộ 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức thành công đại hội tại các chi bộ trực thuộc. Xây dựng người cán bộ, đảng viên vững tư tưởng, mạnh chuyên môn nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn nữa là quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ BHXH tỉnh.

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Chi bộ cấp sổ, thẻ (thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh) tổ chức vào đầu tháng 3.2020. Ảnh: L.D
Đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Chi bộ cấp sổ, thẻ (thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh) tổ chức vào đầu tháng 3.2020. Ảnh: L.D

Chú trọng giáo dục tư tưởng

Tại Chi bộ Chế độ BHXH hiện có 13 đảng viên đang sinh hoạt, phần lớn là đảng viên trẻ, có trình độ. Chi bộ đã tập trung vào việc đổi mới và cải tiến chất lượng sinh hoạt chi bộ cả về nội dung và hình thức.

Đơn cử, các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với hoạt động chuyên môn được lồng ghép thực hiện, linh hoạt trong việc điều hành cũng như sắp xếp lại kết cấu nội dung sinh hoạt thiết thực. Nội dung gọn nhẹ nhưng có chọn lọc đảm bảo chuyển tải đầy đủ tinh thần và chủ trương, nghị quyết của đảng đến từng đảng viên.

Mỗi đảng viên đăng ký với chi bộ về thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt nơi cư trú và kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm làm cơ sở đề nghị các cấp khen thưởng.

Chi bộ Chế độ BHXH đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng về tham mưu giải quyết các chế độ BHXH kịp thời, chính xác, đúng quy trình cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng.

Việc quản lý chi trả tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đúng quy định, không để xảy ra sai sót nào phải điều chỉnh sau khi ban hành quyết định hưởng cho người hưởng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên, viên chức, hợp đồng lao động của phòng Chế độ BHXH vi phạm các quy định về đảng viên không được làm.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2019, các chi bộ thuộc Đảng bộ BHXH đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đảng viên, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được các chi bộ quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên. Các chi bộ đã phổ biến, quán triệt kịp thời đến đảng viên, quần chúng thực hiện và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, đảng viên và quần chúng luôn nhận thức tốt, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và tự học nâng cao trình độ chuyên môn. Các chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyên môn, tích cực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc

Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2023, các chi bộ đều đưa ra mục tiêu yêu cầu hoạt động của ngành ngày càng đi vào chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn, phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm, lãnh đạo phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên theo hướng gắn nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng của đảng viên với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu 100% đảng viên không vi phạm những điều đảng viên không được làm, nội quy, quy chế của cơ quan.

Đặc biệt, mỗi người phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, có đạo đức lối sống lành mạnh, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Danh cho biết: “Từ ngày 9 - 18.3, 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2023). Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp. Các chi bộ đã chuẩn bị chu đáo nội dung đại hội theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy BHXH tỉnh, nhất là công tác nhân sự đại hội, tổ chức đại hội nghiêm túc, trang trọng với 100% đảng viên được triệu tập tham dự đại hội. Trong 10 chi bộ trực thuộc có 1 chi bộ bầu cấp ủy gồm 3 đồng chí (Chi bộ Giám định bảo hiểm y tế); 3 chi bộ bầu bí thư và 1 phó bí thư (Chi bộ Văn phòng, Chế độ BHXH và Quản lý thu); 6 chi bộ bầu bí thư chi bộ; 8/10 bí thư chi bộ được bầu là trưởng các phòng nghiệp vụ; 2 chi bộ không thực hiện nhất thể hóa do đồng chí trưởng phòng không đảm bảo về tuổi theo quy định”.

TAGS